Realizat la data de

DEMOLARE ŞI EXECUŢIE CAMERE FRIGORIFICE, ÎN POLIGONUL INDUSTRIAL RÁBADE, CONSILIUL LOCAL RÁBADE (LUGO).

CONGELADOS SARIEGO, S.L.

Proiectare şi Consultanţă Lucrări de Execuţie.

Firma CONGELADOS SARIEGO, S.L., va reabilita o parte din camerele frigorifice de care dispune în Rábade cu intenţia de a-şi îmbunătăţi şi optimiza serviciile ca firmă de depozitare şi distribuţie de produse pescăreşti congelate. Astfel, se realizează reabilitarea totală a unei suprafeţe de camere frigorifice de aproximativ 3.200 m2.

Înainte de începerea lucrărilor, şi la îndrumarea COTECNO se decide înlocuirea rafturilor fixe existente cu altele cu baze mobile, astfel încât rafturile se compactează şi se măreşte considerabil capacitatea de depozitare fără a se pierde accesul direct la fiecare palet. Rafturile se fixează pe baze mobile dirijate care se deplasează lateral. Cu ajutorul acestui nou sistem de depozitare se renunţă la culoare şi se deschide doar cel de lucru atunci când este necesar, obţinându-se o capacitate de depozitare de 2.952 paleţi, ceea ce aproape dublează capacitatea existentă la momentul iniţierii proiectului.

Odată studiată noua distribuţie a camerelor, se realizează proiectarea acestora astfel încât să se poată valorifica structura portantă existentă. Pardoseala acestora se realizează prin executarea unei şarpante sanitare formată din elemente de tip Caviti, care dispune de funcţia de circulaţie a aerului în cele patru direcţii. Deasupra stratului de comprimare a şarpantei sanitare sau ventilaţiei se va fixa izolaţia pardoselii, care este formată din trei straturi de polistiren extrudat de 5 cm grosime fiecare (rezultând o grosime de 15 cm). În zona căilor de rulare a rafturilor mobile se va dispune o izolaţie de înaltă rezistenţă la comprimare.