Listado: Generare și Cogenerare

instala-ie-trigenerare-de-3100-kw-format-din-trei-motoare-pe-baz-de-gaze-naturale-cazan-cu-aburi-i-un-echipament-cu-absorb-ie-in-almeiras-culleredo-a-coruna
INSTALAŢIE TRIGENERARE DE 3100 KW FORMATĂ DIN TREI MOTOARE PE BAZĂ DE GAZE NATURALE, CAZAN CU ABURI ŞI UN ECHIPAMENT CU ABSORBŢIE, ÎN ALMEIRAS – CULLEREDO (A CORUÑA).