COTECNO

COTECNO este o firmă de consultanţă care prestează servicii integrale de Inginerie şi Arhitectură.

Înfiinţată în anul 1972, de-a lungul timpului a devenit o firmă recunoscută în domeniul ingineriei şi arhitecturii, dispunând de o echipă de profesionişti capabili să ofere consultanţă clienţilor săi, atât din punct de vedere tehnic cât şi financiar şi să dezvolte proiecte, studii şi lucrări.

Drumul pe care a pornit cu mai bine de patru decenii în urmă, precum şi evoluţia constantă de-a lungul acestor ani în domeniul consultanţei ne-a permis să atingem un nivel superior de specializare tehnică, prin implementarea de sisteme de management al calităţii şi dezvoltare tehnologică, precum şi prin încorporarea unor noi activităţi, cum ar fi cele puse în slujba satisfacţiei clientului. Toate acestea ne dau posibilitatea de a oferi soluţii integrate, transformând necesităţi şi idei în planuri şi proiecte concrete, cu garanţia unor rezultate satisfăcătoare.

Flexibilitatea şi capacitatea de a ne adapta fiecărei situaţii, lucrând în strânsă colaborare cu clientul, îi asigură acestuia un rezultat optim, eficient şi inovator.

De-a lungul acestui itinerariu, gradul de specializare tehnică şi experienţa la care s-a ajuns, ţintind întotdeauna către obţinerea performanţei, prin intermediul muncii în echipă şi al unui strict control al calităţii, au făcut posibilă extinderea firmei pe plan internaţional.

Astfel, în prezent, cu peste 40 de ani de experienţă, COTECNO dispune de diferite filiale pe teritoriul naţional şi internaţional, fiind mereu alături de clienţii săi şi oferindu-le asistenţă în toate proiectele realizate.

Politica în ce priveşte calitatea şi mediul înconjurător

COTECNO îşi ia un angajament responsabil în relaţia cu clienţii săi, cu societatea şi cu mediul înconjurător. Astfel, calitatea şi respectul faţă de mediul înconjurător sunt reguli fundamentale care stau la baza desfăşurării activităţilor noastre, reprezentând o caracteristică distinctivă a modului nostru de lucru.

COTECNO dispune încă din anul 1996 de un Sistem de Management al Calităţii în baza Normei UNE-EN ISO 9001, fiind una dintre primele firme de inginerie care a obţinut Certificatul de Înregistrare a Firmei ER-0410/1996, din partea AENOR.

De asemenea, respectul faţă de mediul înconjurător este reflectat şi prin implementarea unui Sistem de Management al Mediului în baza Normei UNE-EN ISO 14001, în 2001 obţinând Certificatul de Înregistrare a Firmei GA-2001/0248. Şi în ce priveşte acest aspect a devenit un element de referinţă pentru firmele galiciene din sector. Prin acţiunile care s-au stabilit pentru îndeplinirea obiectivelor sale de mediu, COTECNO a reuşit să reducă la jumătate emisiile sale de CO2, trecând de la o valoare a indicatorului de 3,98 kg/pers/zi în 2019 la 1,60 kg CO2/pers/zi în 2020.

Sfera Sistemului de Management al Calităţii şi Mediului cuprinde următoarele activităţi: „Realizarea de proiecte, studii, consultanţă pe parcursul execuţiei lucrărilor, asistenţă tehnică, coordonarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi supervizare a lucrărilor în ce priveşte protecţia mediului în domeniul ingineriei civile, industriale, arhitecturii, energiei şi mediului înconjurător”.

CObiectivul principal în desfăşurarea tuturor activităţilor COTECNO este acela de a obţine satisfacţia totală a clienţilor săi, atât publici cât şi privaţi, incluzând în managementul său obiectivele de calitate şi respect pentru mediul înconjurător, împreună cu o îmbunătăţire constantă a proceselor sale de lucru şi a calificării personalului său într-un mediu de afaceri aflat într-un proces de permanentă inovaţie.

Departamentul de Calitate şi Mediu din cadrul COTECNO centralizează şi realizează în cadrul organizării interne a firmei toate activităţile şi sarcinile privind Managementul Calităţii şi Managementul Mediului în domeniul în care activează: inginerie, arhitectură şi consultanţă.

Politica în ce priveşte calitatea şi mediul înconjurător

Servicii

COTECNO dispune de specialişti în Managementul integrat al Proiectelor, care realizează activitatea de consultanţă şi management de proiect pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor clienţilor, abordând procesul dintr-o perspectivă globală.

Fiecare buget este eficientizat la maxim, controlând costurile, termenele şi calitatea proiectelor din momentul conceperii lor până la recepţionarea lucrării.

În plus, COTECNO oferă clienţilor săi posibilitatea de a contracta următoarele servicii, toate acestea în mod individual sau grupat, pentru a satisface necesităţile specifice ale acestora în orice moment:

 • Schiţarea obiectivelor proiectului, a configuraţiei sau a extensiei acestuia, a costurilor, termenelor şi calităţii.
 • Redactarea proiectului, knowhow-ul specializat fiind un punct cheie în obţinerea valorii pe întreaga durată de viaţă a proiectului.
 • Analiza sistemului de contractare cel mai potrivit fiecărui caz, cu încorporarea furnizorilor în lanţul de valori.
 • Control continuu asupra lucrării, propunându-se modificări atunci când este necesar şi evitând la timp posibile incidenţe, menţinând clientul informat în mod permanent.
 • Odată finalizate lucrările, continuăm să oferim asistenţă clienţilor noştri, atât pentru a asigura o bună utilizare a instalaţiilor, precum şi pentru a rezolva orice posibil incident.

Acest proces asigură o reducere a timpului total al lucrării şi a costurilor generale de construcţie.

Pe lângă acestea, COTECNO oferă clienţilor săi posibilitatea de a contracta următoarele servicii, toate acestea în mod individual sau grupat, pentru a satisface necesităţile specifice ale acestora în orice moment:

 • Redactare a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice.
 • Consultanţă pe parcursul execuţiei
 • Asistenţă tehnică
 • Control şi supraveghere a lucrărilor.
 • Eficienţă energetică
 • Management privind Mediul.
 • Proceduri de mediu.
 • Proiecte de instalaţii.
 • Proiecte de activitate.
 • Siguranţă şi Sănătate în Muncă.
 • Consultanţă şi Sisteme de Calitate.
 • Rapoarte.
Back to Top