ARHITECTURĂ

De-a lungul traiectoriei sale, COTECNO a realizat numeroase proiecte în domeniul arhitecturii şi urbanismului.

Vasta experienţă dobândită prin dezvoltarea integrală de proiecte de arhitectură şi urbanism a făcut posibilă realizarea de lucrări globale, oferind astfel clientului servicii integrate, în portofoliul său figurând unele dintre cele mai emblematice clădiri ale spaţiului nostru geografic.

Câteva dintre domeniile unde şi-a desfăşurat activităţile principale sunt: Comercial, Administrativ, Utilităţi Publice, Sanitar, Sportiv, Agrement, Educaţional y Rezidenţial.

Proiecte legate de

INGINERIE INDUSTRIALĂ

De la înfiinţarea sa, COTECNO a realizat numeroase proiecte în domeniul Ingineriei Industriale, acesta fiind domeniul de pornire al firmei.

COTECNO oferă clienţilor săi servicii integrale de la studii preliminare, evaluare economico – financiară, proiecte tehnice şi gestionarea integrală a procesului de construcţie, până la predarea finală către client.

Câteva dintre proiectele noastre cele mai importante cuprind: Poligoane Industriale, Structuri de Afaceri, Platforme Logistice, Hale Industriale, Depozite, Industrie Alimentară, Centre Tehnologice...

Proiecte legate de

INGINERIE CIVILĂ

COTECNO dispune de o vastă experienţă în diferite domenii ale ingineriei de infrastructuri civile.

În plus, munca sa nu se limitează numai la elaborarea de proiecte şi Project Management pe perioada execuţiei, ci suntem pregătiţi pentru a face faţă oricărui tip de lucrări, atât tehnice cât şi administrative, relaţionate cu domeniul ingineriei civile.

Câteva dintre domeniile în care COTECNO a lucrat în mod foarte activ în ultimii ani sunt printre altele: Burse de Peşte, Fabrici de Conserve, Porturi şi Funcţiuni de Coastă, Drumuri, Ingineria Solului şi Porturi de Agrement.

Proiecte legate de

ENERGIE

COTECNO este de asemenea o companie specializată în domeniul energiei, cu o vastă experienţă în proiecte de energie regenerabilă şi de eficienţă energetică, ceea ce ne dă posibilitatea de a oferi clienţilor noştri servicii integrale de înaltă calitate, care să satisfacă toate necesităţile acestora, şi care sunt de asemenea garantate de numeroasele noastre instalaţii.

Am realizat o multitudine de proiecte relaţionate cu energia regenerabilă, în diferite domenii precum: energia solară termică cu temperatură joasă, energie eoliană, cogenerare, trigenerare, biomasă, biodiesel, etc.

În domeniul eficienţei energetice s-au realizat numeroase activităţi în domeniul auditului energetic. Cu ajutorul îmbunătăţirilor detectate în cadrul procesului de audit, clienţii noştri vor putea economisi peste 15% din consumul de energie, reducând în plus şi emisiile în atmosferă.

CALITATE ŞI MEDIU

Complexitatea legislativă a anumitor activităţi determină necesitatea de a lucra cu specialişti care să garanteze un management de mediu corect al proiectelor.

În cadrul COTECNO, pe lângă dezvoltarea de proiecte de arhitectură şi inginerie care presupun o îmbunătăţire a mediului, Departamentul de Mediu şi Calitate oferă sprijin celorlalte departamente pentru a asigura o interacţiune optimă a tuturor proiectelor noastre cu mediul, toate acestea aplicându-se unei multitudini de specialităţi, care se pot grupa în două domenii de lucru diferenţiate cu obiective de mediu complementare: Inginerie de Mediu şi Consultanţă.

Echipa de lucru are caracterul interdisciplinar de care este nevoie în procedurile de mediu, pe lângă profesionalitatea sa, oferind şi o gamă completă de servicii, precum:

Inginerie de Mediu

Gropi de Gunoi şi Depozite de Siguranţă pentru Deşeuri, Tratarea Deşeurilor, Tratarea Apei, Restaurarea Mediului, Supervizare şi Control de Mediu pe durata lucrărilor.

Consultanţă

Evaluarea şi controlul poluării, Gestionarea deşeurilor, Gestionarea Apei, Gestionarea Resurselor Naturale, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Autorizare de Mediu Integrată, Sisteme de Managementul Mediului şi Sisteme de Managementul Calităţii.

Back to Top