Realizat la data de

Categoría

Inginerie Civilă

NOUA BURSĂ DE PEŞTE DIN PORTUL PESCĂRESC CEDEIRA (A CORUÑA)

MINISTERIUL MEDIULUI RURAL ŞI AL MĂRII DIN GALICIA. XUNTA DE GALICIA.

Elaborare Proiect, Consultanţă Lucrări de Execuţie şi Coordonare în materie de Sănătate şi Siguranţă în Muncă pentru noua Bursă de Peşte din Cedeira, spaţii pentru utilizatori şi sală de manipulare a scocii-răţuşcă.

În continuarea lucrărilor realizate anterior, constând în amenajarea unei Săli de Manipulare a Scoicii-rățușcă şi a Spaţiilor pentru Utilizatori, Ministerul Mării din Galicia a însărcinat COTECNO cu elaborarea Proiectului şi ulterior cu Consultanţa Lucrărilor de Execuţie pentru noua Bursă de Peşte din Portul Pescăresc Cedeira.

Lucrările au durat 10 luni şi au fost recepţionate în luna octombrie 2.013.

Clădirea, care a ocupat acelaşi spaţiu ca şi cea existentă, a prezentat caracteristici constructive asemănătoare Fazei I, care a fost deja executată şi la care este andosată, prin urmare amestecul de beton alb, lemn şi zinc au reprezentat marca identităţii sale. Astfel, la finalizarea lucrărilor ambelor construcţii s-a obţinut un tot uniform.

Noua bursă de peşte este organizată pe două niveluri, cu o suprafaţă totală construită de 2.616,15 m2. Parterul este destinat recepţionării, expunerii, vânzării şi expedierii peştelui. Primul etaj are o destinaţie socială, aici fiind amplasat spaţiul social şi birourile şi dispunând de un spaţiu liber care în viitor poate fi utilizat ca sală de expoziţie.